Styret

Styret i Hardanger GK for 2018 utgjer:

Leiar: Vigleik Skeie
Nesteleiar: Svein Lund
Kasserar:  Tonje Vik
Styremedlem: Carl Johan Riise
Styremedlem: Lars Nødtvedt Skjæggestad
Styremedlem: Anne Kristin Hammersland

For å kome i kontakt med styret kan du sende ein e-mail til  vskeie@hotmail.com eller ring 48 22 67 67

Advertisements