Prisar

Medlemskontigent 2017

Voksen 20 år og over: kr 1.800,-
Ektefelle/sambuar : kr. 1.400,- (dvs ein rabatt til den eine, tilsaman kr. 3.200)
Student(må visa kvittering for betalt semesteravgift i 2015) kr 1.000,-
Barn og ungdom under 20 år: kr. 300,-.

Greenfee 2017

Greenfee (gjeld for heile dagen):

Vaksen medlem av HGK : kr.100,-.
Ungdom under 20 år og medlem av HGK:  kr. 50,-.

Gjestespelar vaksen (20 år og over i 2016): Kr. 200,-
Gjestespelar ungdom (under 20 år i 2016) : Kr 100,-

Partsbrev (Andelseiere) Kr 15.000 gjev fri spelerett i 5 år.

Serviceavgift:
For andelseiere med andeler (parter) til lågare pris enn kr 15.000 og for andeler til kr. 15.000 som har hatt 5 avgiftsfrie år: Kr. 1000,-.

Årskort:
Voksen frå 20 år og over: kr. 1.600,-
Studentar: kr. 900,-.
Born/ungdom under 20 år: Kr. 300,-.

KONTONR : 3530.26.38940

 

Advertisements