Medlemskontigent

 

Prisar

Medlemskontigent 2016
KONTONR : 3530.21.19013

Voksen 20 år og over:                                                                                                kr 1.800,-
Ektefelle/sambuar :  (dvs ein rabatt til den eine, tilsaman kr  3200,-)         kr. 1.400,-
Student*                                                                                                                        kr 1.000,-
Barn og ungdom under 20 år:                                                                                 kr. 300,-.

Årskort:

Voksen frå 20 år og over:                                                                                            kr. 1.600,-
Student*:                                                                                                                         kr. 900,-.
Born/ungdom under 20 år:                                                                                        Kr. 300,-.

*Må visa kvittering for betalt semesteravgift i 2016)

Partsbrev (Andelseiere)

Partsbrev (Andelseiere) –   gjev fri spelerett i 5 år.                                             kr. 15.000

Serviceavgift:For andelseiere med andeler (parter) til lågare pris enn
kr 15.000 og for andeler til kr. 15.000 som har hatt 5 avgiftsfrie år:             Kr. 1000,-.

 

Advertisements