Hol 4

Par: 4
Index 4,5,6
Gul: 276m
Raud: 242m

Par 4 med eit utfordrande utslag. Fairwayen er veldig ondulert og det er tøff rough på begge sider.  Langtslåande kan slå seg heilt fram til greenen, men dei fleste berre til fairwayen i svingen, legg deg litt til høgre, då fairwayen, spesielt i svingen, hellar mot venstre.Innspelet til greenen er blindt. Sikt til høgre for det store treet som ligg på venstre side av greenen. Det er ofte lurt med forecaddy for å lettare finna igjen ballen.

hol4-1_HGK
hol4-2_HGK
hol4-3_HGK
hol4-4_HGK