Hol 2

Par: 4
Index 10,11,12
Gul: 250m
Raud: 185m

Dette holet er par 4. For gult utslag er det viktig å passe på at det ikkje er turgåarar i vegen som går ca. 30 meter framfor tee-staden. Den som slår langt skal vera klar over at det  er kvite stakar på høgre side på haugen framfor. Då må ein slå ca  160 meter og for skeivt til høgre. Med eit godt slag rett fram er det neste slag mellom 100 og 60 meter langt. Greenen har ein sandbunker i forkant mot venstre. Til høgre er det kvite stakar, slik at ein må vurdera  denne risikoen. Det idelle slaget er litt til høgre.

Raudt utslag kryssar ikkje vegen, men har same risiko med kvite stakar på høgre side.

hol2-2_HGK