Golfreglar 2019

Her kan de lesa om dei nye golfreglane som gjeld frå 1.januar 2019. Kortversjon finn de her.

Interessant for oss er regelen for banar med robotklypparar:

Formål: Noen baner har utplassert robotklippere (og ladestasjoner) på banen. Robotklippere er svært kostbare og har innebygget alarm og GPS-mottaker. Disse robotklipperne må derfor ikke flyttes (da går alarmen) og de må beskyttes. Denne lokale regelen brukes dersom det er robotklippere på banen.

              Forslag lokal regel N-1

På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1.

En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.

En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6.

Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og ikke lenger gir slik påvirkning.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Last ned regelappen (norsk oversettelse) så er golfreglene alltid tilgjengelig på din smarttelefon. 

Regelappen