Bli medlem

Hvis du vil bli medlem, send oss ein e-post. Ta med Navn, adresse , fødselssdato, tlf. mobil og e-post. Ta også med opplysningar om handicap, medlemskap og speleform, enten årskort eller greenfeespelar.

VTG-kurs
Er det nokon som har interesse i å ta Veien til golf-kurs, så ta kontakt med Eirik Vevatne, 47665826. Supertilbodet til ungdom under 20 i 2017 står ved lag, dvs. Kr 600 for kurset og medlemsskap i HGK/fritt spel på Børve i 2018.

 

Advertisements