Bli medlem

Hvis du vil bli medlem, send oss ein e-post. Ta med Navn, adresse , fødselssdato, tlf. mobil og e-post. Ta også med opplysningar om handicap, medlemskap og speleform, enten årskort eller greenfeespelar.

VTG-kurs
Veien til golf-kurs bli helga 24-26 mai 2019. Meld deg på til Eirik Vevatne, 47665826. Supertilbodet til ungdom under 20 også i år, dvs. Kr 600 for kurset og medlemsskap i HGK/fritt spel på Børve i 2019. Vaksne er sjølsagt velkomne og, men då kostar det kr.1900. Prisane inkluderer fritt spel i 2020 også viss medlemskap blir fornya.