Banen er stengd…

No er rette tida for å lesa seg opp på dei nye golfreglane – her https://www.randa.org/nb-no/rulesacademy kan du øve deg på situasjonar som oppstår på banen og få rett tolking av reglane umiddelbart! I tillegg er det lurt å følgje med på forbundsnytt i golfforbundet https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/ Dei har no starta ei rekkje webinar som det er gratis å følgje. Med andre ord, her er det mykje å bryne seg på før sesongen startar att!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Vinteren nærmar seg

Det er meldt frost komande veke, og ballmaskina og drivingrangen vert stengt frå og med i dag 25.10.19. Det same gjeld toaletta. Grunnen er at vatnet må stengjast for å unngå frosne røyr. Banen vert stengt frå tysdag 29.10. grunna meldingar om kaldt ver og temperatur under null. Skulle det verta mildt igjen i november, kan de gjerne gå på banen, men pegg opp ballane slik at grasrøtene ikkje vert øydelagde – vi vil jo gjerne starte så tidleg som mogeleg til våren med fin bane. I mellomtida får de gle dykk til løypene vert køyrde på Sjusete. Takk for ein fin sesong på Børve til alle brukarane!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Siste sjanse

I år arrangerte vi «siste sjanse» som Texas scramble, dvs vi spelte på beste ball på lag med tre deltakarar, der det var minst ein erfaren og resten nybegynnarar. Stemningen var god blant dei 18 deltakarane både før, under og etter turneringa. Sidan det var «Veien til golf» kurs samtidig, hoppa vi over hol 6 og gjekk to rundar. Vinnarlaget kan karakteriserast som unge og lovande, og bestod av Erlend Løvfall, Eivind Daniel Røed og Sveinung Fagervik.

Det var folksomt på Drivingragen og i Lunden då VTG deltakarane var der og. Jon Klyve instruerte, og vi vil spesielt takke han og Vidar Østerbø som leda gjengen gjennom kurset. I år har vi hatt 23 personar med på kurs, og det er bra for ein klubb på vår størrelse.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Takk til sponsorar

Trass mykje regn i det siste er forholda på banen bra. Dette er mykje å takka robotklypparane og dei som har sponsa desse. Vi vil spesielt takka Kvam Kraftverk, vår lokale kraftleverandør, Sparebanken Vest og Gules Mek og Landbruksverkstad som har gjort innkjøp av desse mogeleg for oss. Vi håpar de vil vera med og støtta oss vidare og.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Har du teke Veien til golf kurset?

Føler du deg usikker, og syns det er vanskeleg å gå ein runde på banen, men har lyst? Då må du vera med oss søndag 29.09. Kl 14. Vi skal spela på lag der det er med ein erfaren spelar og to nybegynnarar. Vi spelar noko som heiter Texas scramble – det betyr at alle slår ut, og så spelar vi vidare frå der beste ball landa, og det gjer vi heilt til vi har fått ballen i koppen. Dette er sosialt, kjekt og lærerikt. Vi skal og ha litt å bita i, så møt fram ein halvtime før vi startar! Vi håpar DU blir med! Meld deg på i Golfbox eller send melding til Vigleik Skeie tlf 48226767 innan lørdag 28.09.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Klubbmesterskap 2019

18 deltakarar og nokon tilskodarar møtte fram i det strålande haustveret. Klubben serverte betasuppe og kaffi både før og etter konkurransen, noko som var populært sidan deltakarane gjekk tre rundar.

Vinnarane er:

Herrer junior, Sondre Solberg 98 slag

Herrer, Richard Børven 86 slag

Herrer senior og klubbmeister, Vidar Østerbø 81 slag

Herrer veteran, Svein Lund 82 slag

Damer og klubbmeister, Randi Hjemlestad 96 slag

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Vatn, vatn…

I dag blir det bedre på green hol 3 får vi tru, for no blir vatnet leda vekk i røyr!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget