Diverse resultat med meir

Samanlagt resultat for serieturneringa 2019
Herrer

Damer

Flaggturnering 2019
1. Astrid Sunnfjord
1. Ole Johnny Gule
3.  Svein

Årsmøte er sett til torsdag 20.02. kl 19.00 i Sandvenvegen 40 Norheimsund. Sakspapir kjem snart. Sett av denne datoen no!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

God Jol til alle som likar seg på banen!

I år blir det ikkje handicap justering ved årsskifte grunna overgang til World Handicap System, og dette vil ikkje skje før 1.mars 2020. Les meir på forbundet si heimeside.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

5. desember er frivillighetens dag!

I det høve vil vi berre seie,

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Banen er stengd…

No er rette tida for å lesa seg opp på dei nye golfreglane – her https://www.randa.org/nb-no/rulesacademy kan du øve deg på situasjonar som oppstår på banen og få rett tolking av reglane umiddelbart! Dessutan har dei online kurs som du kan ta gratis når som helst, sjå info frå forbundet om det her https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/ler-golfregler-nar-som-helst-hvor-som-helst-helt-gratis!

I tillegg er det lurt å følgje med på forbundsnytt i golfforbundet https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/ Dei har no starta ei rekkje webinar som det er gratis å følgje. Med andre ord, her er det mykje å bryne seg på før sesongen startar att!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Vinteren nærmar seg

Det er meldt frost komande veke, og ballmaskina og drivingrangen vert stengt frå og med i dag 25.10.19. Det same gjeld toaletta. Grunnen er at vatnet må stengjast for å unngå frosne røyr. Banen vert stengt frå tysdag 29.10. grunna meldingar om kaldt ver og temperatur under null. Skulle det verta mildt igjen i november, kan de gjerne gå på banen, men pegg opp ballane slik at grasrøtene ikkje vert øydelagde – vi vil jo gjerne starte så tidleg som mogeleg til våren med fin bane. I mellomtida får de gle dykk til løypene vert køyrde på Sjusete. Takk for ein fin sesong på Børve til alle brukarane!

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Siste sjanse

I år arrangerte vi «siste sjanse» som Texas scramble, dvs vi spelte på beste ball på lag med tre deltakarar, der det var minst ein erfaren og resten nybegynnarar. Stemningen var god blant dei 18 deltakarane både før, under og etter turneringa. Sidan det var «Veien til golf» kurs samtidig, hoppa vi over hol 6 og gjekk to rundar. Vinnarlaget kan karakteriserast som unge og lovande, og bestod av Erlend Løvfall, Eivind Daniel Røed og Sveinung Fagervik.

Det var folksomt på Drivingragen og i Lunden då VTG deltakarane var der og. Jon Klyve instruerte, og vi vil spesielt takke han og Vidar Østerbø som leda gjengen gjennom kurset. I år har vi hatt 23 personar med på kurs, og det er bra for ein klubb på vår størrelse.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget

Takk til sponsorar

Trass mykje regn i det siste er forholda på banen bra. Dette er mykje å takka robotklypparane og dei som har sponsa desse. Vi vil spesielt takka Kvam Kraftverk, vår lokale kraftleverandør, Sparebanken Vest og Gules Mek og Landbruksverkstad som har gjort innkjøp av desse mogeleg for oss. Vi håpar de vil vera med og støtta oss vidare og.

Småprat | Posted on by | Kommenter innlegget